Accu revisie

Accu revisie

Het duurste onderdeel van een elektrische fiets is de accu! Vervelend van accu's is dat deze aan slijtage onderhevig zijn. Afhankelijk van het materiaal wwaruit de accu is opgebouwd en de manier en intensiteit van het gebruik bepalen de slijtage De moderne generatie accu's die zijn opgebouwd uit lithium-ion cellen en kennen een verwachte levensduur van 4 - 5 jaar. 

Voor sommige accu's is het mogelijk om nieuwe cellen in de accu te laten plaatsen. Voor het hierboven afgebeelde type Bionx / Trek accu hebben wij inmiddels goede ervaringen met het laten reviseren van de accu.

......met een jaar garantie op het revisiewerk en de nieuwe cellen